2023_05

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

30.05.2023

季節の変わり目そのものみたいな風邪を引いた。顔が熱い。

I caught a cold like the change of season itself. My face is hot.

Nachladila jsem se jako samotná změna ročního období. Můj obličej je horký.

 

29.05.2023

言語学習を、ある種のゲームに投影している。そっくりだと思うのだけれど。

I project language learning into some sort of game. I think it’s just like that.

Promítám si učení jazyků do jakési hry. Myslím, že to tak prostě je.

 

28.05.2023

大雨が降って、美しい傷から血が垂れた。揺らぐ自我を天気のせいにして過ごす。

Heavy rain fell and blood dripped from beautiful wounds. I spent my time blaming the weather for my wavering ego.

Padal silný déšť a z krásných ran kapala krev. Strávila jsem čas obviňováním počasí ze svého rozkolísaného ega.

 

27.05.2023

人工知能の優秀さに驚く。何を聞いても最適解ばかり導き出すシステムを目の当たりにして、感情的になる自分を省みたが、それすらも許された。

I was surprised at the excellence of artificial intelligence. Witnessing a system that only derives optimal solutions no matter what I ask, I reflected on my emotional state, but even I was forgiven for that.

Překvapila mě dokonalost umělé inteligence. Když jsem byla svědkem systému, který vyvozuje pouze optimální řešení bez ohledu na to, co mu zadám, zamyslela jsem se nad svým emočním stavem, ale i to mi bylo odpuštěno.

 

26.05.2023

苛立ちを反映させたような予定の組み方をしてしまう。何にでも合理性を求める癖を、さすがにもう少し軟化させたいと思う。

I made my schedule in a way that reflected my frustration. I would like to soften my habit of seeking rationality in everything a little more, as expected.

Sestavila jsem si rozvrh tak, aby odrážel mou frustraci. Ráda bych svůj zvyk hledat ve všem racionalitu podle očekávání ještě trochu zmírnil.

 

25.05.2023

眠ってばかりいて、今日は月が三つに増える夢を見た。怖かった。

I dreamed that I was asleep all the time, and today the moon increased to three. I was scared.

Zdálo se mi, že pořád spím, a dnes se měsíc zvětšil na tři. Měla jsem strach.

 

24.05.2023

雨の中、試験を受けに行く夢を見た。わたしは電車に乗っていて、女郎蜘蛛が窓に巣を作っていた。

I dreamed that I was going to take an exam in the rain. I was on a train and a lady spider was building a nest in the window.

Zdálo se mi, že jdu na zkoušku v dešti. Jela jsem vlakem a v okně si stavěla hnízdo pavoučí dáma.

 

23.05.2023

感情の赴くままに生きている人たちの寸劇を眺めて、微笑ましい気持ちになる。ちょっと羨ましいな。

I watched the skits of people living their emotional lives and smiled. I envy them a little.

Sledovala jsem scénky lidí, kteří žijí svůj citový život, a usmívala se. Trochu jsem jim záviděla.

 

22.05.2023

身体をうまく使えずに、そこらじゅうを痛めてしまい直帰する。こういう日があってもいい。

I couldn’t use my body properly and went home after hurting myself all over the place. It’s okay to have a day like this.

Nedokázala jsem pořádně používat své tělo a šla jsem domů poté, co jsem se celá zranila. Je v pořádku mít takový den.

 

21.05.2023

気がかりだったことがすべて解決されていて、深いため息をついた。糸が切れたように眠ってしまう。

I sighed deeply, knowing that everything bothering me had been resolved. I fell asleep like a broken string.

Zhluboka jsem si povzdechla, protože jsem věděla, že všechno, co mě trápilo, je vyřešeno. Usnula jsem jako přetržená struna.

 

20.05.2023

どうしようもない気持ちを人にぶつけてしまい、反省する。きっとまた繰り返すのだろうけれど。

I feel like I’m putting my irrepressible feelings on others, and then I feel sorry for myself. I’m sure I’ll do it all over again.

Mám pocit, že své nezkrotné pocity přenáším na ostatní, a pak se lituju. Určitě to udělám znovu a znovu.

 

19.05.2023

他人の取り扱い説明書を作るのが日に日に上手くなっている。気のせいだろうか。

I am getting better day by day at creating instruction manuals for other people. Is it just my imagination?

Den ode dne jsem lepší ve vytváření návodů pro ostatní lidi. Je to prostě moje představivost?

 

18.05.2023

緻密に組んだ予定を確実に消化した日。もっとも近くてもっとも遠い、澄んだ人と並んで歩いた。

It was a day that ensured that I had digested my elaborate schedule. I walked alongside the nearest and farthest, the clearest person.

Byl to den, který mi zajistila, že jsem strávila svůj propracovaný program. Šla jsem po boku nejbližšího a nejvzdálenějšího, nejjasnějšího člověka.

 

17.05.2023

大切な存在が拡張されるのだという事実に気がついて、心が綻んだ。

My heart broke with the realization that my precious existence was being expanded.

Srdce mi puklo při uvědomění si skutečnosti, že se moje drahocenná existence rozšiřuje.

 

16.05.2023

驚くべきことがまだ起こって、酩酊しているような気分になる。もう抗わないほうがいい。

Amazing things still happen and I feel intoxicated. I should not resist anymore.

Stále se dějí úžasné věci a já se cítím omámená. Neměla bych se už bránit.

 

15.05.2023

あまりにも悲しくて、電話をしながら声を上げて泣いてしまう。

I was so sad that I cried aloud while making the call.

Byla jsem tak smutná, že jsem se při telefonování nahlas rozplakala.

 

14.05.2023

何ひとつ消化試合にしたくないと意固地になる癖が昔から変わらなくて、わたしは本当に自分で自分を苦しめている。

I am really torturing myself because I haven’t changed my habit of being stubborn and not wanting to turn anything into a digestive game.

Opravdu se trápím, protože jsem nezměnila svůj zvyk být tvrdohlavá a nechtít z ničeho udělat stravovací hru.

 

13.05.2023

勉強に没入することですべてを忘れようとしている。きっとこれを悪あがきと言うのだろうな。

I try to forget everything by immersing myself in my studies. I am sure this is called a bad game.

Snažím se na všechno zapomenout tím, že se ponořím do studia. Jsem si jistá, že se tomu říká špatná hra.

 

12.05.2023

好きな色の服を買った。何をしても気分が晴れず、苦笑いしてしまう。

I bought clothes in my favorite color. No matter what I do, I can’t feel better and I smile bitterly.

Koupila jsem si oblečení ve své oblíbené barvě. Ať dělám, co dělám, nemůžu se cítit lépe a trpce se usmívám.

 

11.05.2023

日没を追いかけて、海沿いを走った。私を私たらしめる所以について今日も考えている。

I followed the sunset and ran along the coast. Today I am still thinking about what makes me who I am.

Sledovala jsem západ slunce a běžela podél pobřeží. Ještě dnes přemýšlím o tom, co mě dělá tím, kým jsem.

 

10.05.2023

自分の下した決断を、静かな部屋で人に聞いてもらった。夕陽があまりにも眩しくて、それだけが強く記憶に残った。

I let people hear the decision I had made in a quiet room. The setting sun was so bright that it was the only thing I could remember strongly.

Rozhodnutí, které jsem učinila, jsem nechala zaznít lidem v tiché místnosti. Zapadající slunce bylo tak jasné, že to bylo to jediné, co jsem si silně pamatovala.

 

09.05.2023

覚悟を決めて、また手放した。今回に限っては、手放された側なのかもしれない。

I have made up my mind and let go again. This time, I may be on the side of the let-go.

Rozhodla jsem se a znovu jsem se pustil. Tentokrát jsem možná na straně puštěného.

 

08.05.2023

何も考えられないことを春のせいにしている。

I blame the spring for my inability to think of anything.

Viním jaro z toho, že nejsem schopen na nic myslet.

 

07.05.2023

自分の行いが招いたにしてはあまりに酷い結果を受け取り、眩暈がする。それでもわたしは、まだ立って歩いている。

I am dizzy, having received consequences too terrible to have been brought about by my own actions. Yet I still stand and walk.

Zatočila se mi hlava, dostalo se mi následků příliš hrozných na to, abych si je mohla přivodit vlastním přičiněním. Přesto stále stojím a chodím.

 

06.05.2023

気の良い人たちに囲まれて、ささやかな宴を過ごした。分岐点。

Surrounded by good-natured people, I had a small party. It’s a turning point.

Obklopen dobromyslnými lidmi jsem strávila malý večírek. Je to zlomový okamžik.

 

06.05.2023

久しぶりに会った人の変わらなさに驚く。相変わらず、風向きの変化を具現化させたような存在だった。

I was surprised at the unchanged nature of the people I had not seen in a long time. As usual, they were the embodiment of a change in the wind.

Překvapila mě nezměněná povaha lidí, které jsem už dlouho neviděla. Jako obvykle byli ztělesněním změny ve větru.

 

05.05.2023

懲りずに家を掃除した。忘れてしまっていることは、時として忘れたままでいいのだと思う。

I cleaned my house. Sometimes I think it’s okay to forget what I have forgotten.

Uklidila jsem dům. Někdy si říkám, že je v pořádku zapomenout na to, na co jsem zapomněla.

 

04.05.2023

山を散歩した。わたしは果たして、あと何回この道を通るのだろう。

I took a walk in the mountains. I wondered how many more times I would pass this way.

Vydala jsem se na procházku do hor. Přemýšlela jsem, kolikrát tudy ještě půjdu.

 

03.05.2023

住んでいる場所をきれいに磨く。蓄積された汚れを水で洗い流しながら、取るに足らないことを次から次へと考えた。

I scrubbed the place I live in clean. I thought of one inconsequential thing after another as I washed away the accumulated dirt with water.

Vydrhla jsem byt, ve kterém bydlím, do čista. Myslela jsem na jednu nepodstatnou věc za druhou, když jsem vodou smývala nahromaděnou špínu.

 

02.05.2023

身体に美しい傷が増えた日。ずっと夢見ていたことを人に施してもらえて嬉しいな。

The day I get more beautiful scars on my body. I’m happy someone is giving me what I’ve always dreamed of doing.

Ten den mi na těle přibývají další krásné jizvy. Jsem šťastná, že mi člověk dává to, o čem jsem vždycky snila.

 

01.05.2023

気がつくと、いつものように逆らえない流れに乗っている。疲れていることすら忘れてしまう。

As usual, I find myself in a flow I can’t resist. I forget that I am even tired.

Jako obvykle se ocitám v proudu, kterému nedokážu odolat. Zapomínám, že jsem vůbec unavená.