2021_04

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

30.04.2021

夜、空がまだ完全に暗くなっていないことに驚く。日が長くなった。

At night, I was surprised that the sky was not quite dark yet. The days are getting longer.

V noci, byla jsem překvapen, že obloha ještě nebyla úplně temná. Dny se prodlužují.

 

29.04.2021

相手との距離が親密度に比例するという規則は、どの言語にもある程度共通しているのだということを知る。距離という概念は不思議だな。

I have learned that the rule which distance to others is proportional to intimacy is somewhat common to at least some languages. The concept of distance is enigmatic.

Naučila jsem se, že pravidlo, která vzdálenost do ostatní je úměrná intimitě, je pro aspoň některé jazyky poněkud společné. Pojetí vzdálenosti je záhadný.

 

28.04.2021

大きい月が、またわたしを見ていた。月が怖くなくなる日など来ないと思う。

The large moon was looking at me again. The day never comes when I am not scary the moon, I guess.

Velký měsíc se na mě zase podíval. Myslím si, že den nikdy nepřijde, kdy se nebojím na měsíc.

 

27.04.2021

自分の身体の状態を、数字で示された表を受け取った。病院へ行かなければいけないことを知り、すこし気分が落ち込む。

I got a chart to indicate my physical condition. I felt a little depressed because I realized that I have to go to the hospital.

Dostala jsem si tabulku označující můj fyzický stav. Cítila jsem se trochu depresivně, protože jsem si uvědomila, že musím jít do nemocnice.

 

26.04.2021

窓の向こうで、カラスが人間の持ち物を盗もうとしているのが見えた。

Over the window, I saw a crow trying to steal human belongings.

Za oknem jsem viděla vranu, jak se pokouší ukrást lidské věci.

 

25.04.2021

本を朗読しながら、自分の声がまるで別人のもののようで驚く。まだ、わたしが知らないわたしがいる。

As I read aloud a book, I was surprised that I felt my voice was like someone else’s. Still exists me who I don’t know.

Když jsem četla nahlas knihu, překvapilo mě, že jsem cítila, že svůj hlas je jako někoho jiného. Stále existuje já, koho neznám.

 

24.04.2021

意識がある時間のすべてを使って勉強していて、そこで遭遇する数えきれない奇跡に依存して生きている。麻薬のようだな、と思う。

These days I’m studying with all my consciousness and I live dependent on the countless miracles I encounter there. It’s like a drug, I guess.

V poslední době studuji celým svým vědomím a žiju závislá na bezpočtu zázraků, se kterými se tam potkám. Myslím si, že je to jako droga.

 

23.04.2021

まるでひとの話を聞いていないな、わたしは。

I haven’t listened to what others say at all.

Vůbec já neposlouchám, co říkají ostatní.

 

22.04.2021

お風呂に入りながら寝てしまい、びっくりして起きた。疲れていることにすら気がつかない。

I fell asleep in a bathtub and I woke up in surprise. I don’t even realize that I’m tired.

Usnula jsem ve vaně a překvapením jsem se probudila. Ani si neuvědomuji, že jsem unavená.

 

21.04.2021

すべてが穏やかに進んだ日。

The day when everything went forward calmly.

Den, kdy všechno šlo klidně dopredu.

 

20.04.2021

かなしいことが立て続けに起こり、冷静さを必死に取り戻そうとするわたし自身を傍観した。何度も深い呼吸を繰り返しながら、駆け巡るいろいろな感情と一つずつ対峙する。ただ、それだけの作業。

One after another, sad things happened to me, and I looked at myself who desperately tried to regain my composure. While repeating deep breathing many times, I confronted different emotions across me. It was just such work.

Smutné věci se mi staly jedna za druhou a jsem se podívala na sebe, která se zoufale snaží získat zpět svůj klid. Mnohokrát jsem opakovala hluboké dýchání a čelila jsem různé emoce. To byla prostě taková práce.

 

19.04.2021

夢は嘘をつかないな。

A dream doesn’t lie.

Sen nelže.

 

18.04.2021

真理に近づいていく。

I am getting closer to the truth.

Přibližuji se k pravdě.

 

17.04.2021

わたしは自分の身体を、出来のいい道具として愛している。

I love my body as a useful tool.

Miluji své tělo jako užitečné nářadí.

 

16.04.2021

頭が痛い。思い当たる原因がありすぎるから、それについて考えることをやめた。

I have a headache. I gave up thinking about it because I have too many possible causes.

Bolí mě hlava. Vzdala jsem na to myslet, protože mám příliš spousta možných příčin.

 

15.04.2021

たくさん泣いた。風邪をひいたかもしれない。

I cried a lot. Maybe I got a cold.

Hodně jsem plakala. Možná jsem nachladla.

 

14.04.2021

朝起きて、仕事へ行く前に勉強する習慣を身につけた。毎日かならず新しいことを知ってから外に出るのは、それだけでうれしいな。

I got into the habit of studying before going to work in the morning. I am glad because I can go out every day after learning new things.

Studovat než jdu do práce je moje nová ranní rutina. To jsem ráda, protože můžu chodit ven po studuju nové věci každý den.

 

13.04.2021

いじわるな自分が存在する、ということも認めるのは難しいな。

It is hard to admit the existence of a spiteful self.

Je těžké připustit existenci zlomyslného já.

 

12.04.2021

歯医者へ行った。自分の痛みを観察しているわたしが居た。

I went to the dentist. There was me observing my own pain.

Šla jsem k zubaři. Tam byla já, kdo pozorovala svou vlastní bolest.

 

11.04.2021

許した数だけ許されるのだとしたら、わたしはやっぱりどこまでも許さなければならないな。

If someone forgives me as much as I forgive someone, I have to forgive everything forever.

Pokud mi někdo odpustí stejně jako někomu odpustím, musím odpustit všechno nekonečně.

 

10.04.2021

知りたいことがありすぎる。

I have too many things that I want to know.

Mám příliš mnoho věcí, které chci znát.

 

09.04.2021

好きな女の子がみるみるきれいになっていくのがわかって、嬉しくて泣いてしまう。

I am glad and cry when I find out that my favorite girl is getting beautiful and beautiful.

Jsem ráda a pláču, protože zjistím, že moje oblíbená dívka je bude krásnější a krásnější.

 

08.04.2021

また桜を見に行った。花が桃色だから、もしかしたらあたたかいかもしれないと思い木の幹に触れたらひんやりとしていた。

I went to see the cherry blossoms again. The flowers are pink, so I guessed it might be warm. Then I touched the trunk of the tree, but it was cold.

Zase jsem se šla podívat na třešňové květy. Květy jsou růžové, takže jsem si myslela, že by mohlo být teplo. Potom jsem se dotkla kmene stromu, ale to byla studená.

 

07.04.2021

眠りに就く寸前や目を覚ました直後にも、人とメッセージのやり取りをすることが増えた。意識がほとんどないような状態で言葉を交わすことはおもしろいし、それが許される間柄をも含めて愛おしいと思う。

I have more opportunities to exchange messages with others on the verge of falling asleep or shortly after waking up. It’s a funny situation to exchange words with almost no consciousness, and I adore it including the relationships that allow it.

Mám více příležitostí vyměňovat si zprávy s ostatními na pokraji usínání nebo krátce po probuzení. Je to vtipná situace vyměňovat si slova téměř bez vědomí a ji zbožňuji, včetně vztahů, které to odpustí.

 

06.04.2021

知らないことが多すぎる。

I have too many things that I don’t know.

Mám příliš mnoho věcí, které neznám.

 

05.04.2021

疲れるから、できれば誰のことも憎みたくないな。

If possible, I don’t want to hate anyone because I will be tired.

Jestli můžu, nechci nikoho nenávidět, protože budu unavená.

 

04.04.2021

呼吸するように本を買った日。

The day when I bought the book like I’m breathing.

To byl den, kdy jsem si knihy koupila, jako bych dýchala.

 

03.04.2021

この道化師はたぶんもう、観客との戯れ方を忘れてしまった。

Maybe this clown has forgotten how to play with the audience.

Možná tento klaun už zapomněl, jak si hrát s publikem.

 

02.04.2021

夜。名前を思い出そうとしているうちにどこかへ消えてしまったけれど、わたしはこの花を知っている、という香りがした。

At Night. It disappeared while I was trying to remember the name, but the smell of some flower which I know wafting in.

Noc. Zmizela, když jsem se zkusila zapamatovat si na tuto jméno, ale vůně květu, o kterém znám, že se vznáší.

 

01.04.2021

運命について考えている。

I’m thinking about what fate is.

Přemýšlím o tom, co je osud.