„Až do usnutí světa,“

Toto je denní memorandum od Japonky, která se nadále učí cizí jazyky.
Obsah deníku se mohl, ale nemusí skutečně stát.

Pro mě, která jsem se narodila a vyrostla v Japonsku, si jiné jazyky než japonština zaslouží „cizí jazyky“. A pro mě, která jsem se narodila a vyrostla v Japonsku, vím jistě něco o tom, jak děsivý je „cizí jazyk“ pro obyvatele této ostrovní země. Angličtinu obvykle studujeme od věku povinné školní docházky, ale jen málo Japonců je schopno „mluvit“ „anglicky“ pouhým dokončením svého studijního plánu. A většina Japonců (stejně jako já) si myslí, že „cizí jazyk“ je pouze „angličtina“. Existuje mnoho příčin a výzev o tom, ale je také politováníhodné, že tyto problémy nejsou takovými věcmi, které lze změnit přes noc.

Mimochodem, jako autorka tohoto diář, jsem studovala jeden jazyk (jenom rok, ale) v malé ale skvělé země ve východní Evropě. Ten jazyk, čeština, byl více než dostačující pro to, abych věděla, že „cizí jazyk není jen angličtina“. Naštěstí nebo bohužel byla také čeština tím, kdo pozitivně přehodnotil ze všech hledisek a naučila mě, že angličtina je stále velmi důležitým jazykem. A byla jsem chamtivá, přemýšlela jsem o svém způsobu, jak se naučit anglicky, zároveň respektovat svůj mateřský jazyk a milovat češtinu. Pokud mohu být více chamtivější, chci změnit strach z někoho jiného na odvahu tím, že budu nadále prezentovat způsob, jakým se učím.

Jak bylo uvedeno výše, mým rodným jazykem je japonština. Je zřejmé, že když čtete deník, ale ani angličtina, ani čeština, ani komplimenty nejsou plynulé. Proto bych byl rád, kdybyste si toto přečetli a „opravili“ můj text. Co se mnou můžete udělat, je uhodnout a upřesnit: „Pravděpodobně chce něco takového říct.“ Navíc je také anonymní. Když vyberete každou datum část deníku, obrazovka se změní. Pokud chcete text upravit, upravte jej odtud a odešlete jej. Pokud je váš „opravený“ text blíže tomu, co jsem chtěla, v tichosti opravím a vydám svůj deník. Pokud mi někdo jiný pošle lepší text, přepíšu to. A samozřejmě stále studuji, můžu si to občas přečíst a opravit sama. Nereaguji na žádné osobní komentáře, kromě opraveného textu, k tomu, co dostávám. Je však vítáno, když mě naučíte, jak vyjádřit ve vašem rodném jazyce nebo ve vašem oblíbeném jazyce kromě japonštiny, angličtiny a češtiny. Pokud si můžete něco dostanout z tohoto deníku, patří vás to. Vždy z celého srdce miluji své nedokonalosti. Pak se s vámi chci podělit o radost z učení se cizímu jazyku a o mnoho zázraků, které vytváří.

 

Tak, pojďme si spolu hrát. Až do usnutí světa,

 

1. září 2020 Nao Umezawa